wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

20 gru 2017

Zgodnie z § 3 ust. 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki ( worki ) przeznaczone do zbierania odpadów  komunalnych, w dniu odbierania  tych  odpadów ( wg  harmonogramu  odbioru ).

Pojemniki (worki) muszą być udostępnione ( wystawione ) dla odbierającego odpady przy wejściu od strony ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości lub poprzez wystawienie pojemnika (worka) przed wejściem na teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich, z zastrzeżeniem, że:

1) wystawione pojemniki ( worki ) nie mogą być lokalizowane dłużej niż 12 godzin poza terenem nieruchomości przed i po określonym w harmonogramie terminem odbioru odpadów,

2) wystawione pojemniki ( worki ) nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych osobom trzecim.

Odpady komunalne niesegregowane ( zmieszane )

tereny miejskie  i wiejskie

Dzień Tygodnia

Lokalizacja odbioru

Poniedziałek

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki.

Punkty handlowe (tzw. sezonowe)– Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska. 

Wtorek

Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa.

Środa

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Cmentarna, Za Torem.

Czwartek

Biała Góra, Grodno I-IC-II-III, Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Lubin, Wapnica

Piątek

Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa.

 

Ogrody działkowe – dzień odbioru odpadów komunalnych zostanie określony po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu z Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bursztyn” w Międzyzdrojach.

Odpady komunalne  segregowane – frakcja sucha

tereny miejskie i wiejskie

( papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe )

Dzień Tygodnia

Lokalizacja odbioru

Poniedziałek

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa.

Punkty handlowe (tzw. sezonowe)– Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska. 

Czwartek

Biała Góra, GrodnoI-IC-II-III, Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Lubin, Wapnica, Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Cmentarna, Za Torem.

 

Ogrody działkowe – dzień odbioru odpadów komunalnych zostanie określony po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu z Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bursztyn” w Międzyzdrojach.

 

Odpady komunalne ulegające biodegradacji:

tereny miejskie

Dzień Tygodnia

Lokalizacja odbioru

Wtorek

Aleja Róż, Armii Krajowej, Cicha, Dąbrówki, Garażowa, Książąt Pomorskich, Miernicza, Orla, Plażowa, Polna, Poprzeczna, Spokojna, Sportowa, Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodziczki, Gryfa Pomorskiego, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ludowa, Mickiewicza, Morska, Plac Neptuna, Pomorska, Promenada Gwiazd, Rybacka, Światowida, Traugutta, 1000-lecia P.P, Zdrojowa, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Komunalna, Mieszka I, Myśliwska, Nowomyśliwska, Turystyczna, Zwycięstwa.

Punkty handlowe (tzw. sezonowe)– Bohaterów Warszawy, Promenada Gwiazd oraz plaża miejska. 

Środa

Bukowa, Dąbrowskiej, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Niepodległości, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Cmentarna, Za Torem.

 

Ogrody działkowe – dzień odbioru odpadów komunalnych zostanie określony po wcześniejszym wspólnym uzgodnieniu z Zarządem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bursztyn” w Międzyzdrojach.

 

Odpady komunalne ulegające biodegradacji

tereny wiejskie

2 x w miesiącu II i IV wtorek miesiąca

 ( w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone )

 

- 09.01.2018 r.     23.01.2018 r.

  - 13.02.2018 r.     27.02.2018 r.

- 13.03.2018 r.      27.03.2018 r.

- 10.04.2018 r.      24.04.2018 r.

- 08.05.2018 r.      22.05.2018 r.

- 12.06.2018 r.      26.06.2018 r.

 

SZKŁO

tereny miejskie i wiejskie

II piątek miesiąca

 ( odpady opakowaniowe ze szkła, w tym butelki i słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach )

 

- 12.01.2018 r.

- 09.02.2018 r.

- 09.03.2018 r.

- 13.04.2018 r.

- 11.05.2018 r.

- 08.06.2018 r.

 

Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

( w tym meble, AGD, RTV )

   

Część Zachodnia miasta

21.03.2018 r. ( środa )

20.06.2018 r. ( środa )

Część Wschodnia miasta

22.03.2018 r. ( czwartek )

21.06.2018 r. ( czwartek )

Gmina

23.03.2018 r. ( piątek )

22.06.2018 r. ( piątek )

Aleja Róż, Armii Krajowej, Bałtycka, Bohaterów Warszawy, Campingowa, Cicha, Dąbrówki, Gryfa Pomorskiego, Garażowa, Komunalna, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Książąt Pomorskich, Ludowa, Mickiewicza, Miernicza, Mieszka I, Morska, Myśliwska, Niepodległości, Nowomyśliwska, Orla, Plac Neptuna, Plażowa, Polna, Pomorska, Poprzeczna, Promenada Gwiazd, Rybacka, Spokojna, Sportowa, Światowida, Traugutta, Turystyczna, 1000-lecia P.P., Usługowa, Wczasowa, Wesoła, Wodniczki, Zdrojowa.

Biała Góra, Grodno I, II, III, Bukowa, Dąbrowskiej, Działki ogrodowe, Gintera, Góra Filaretów, Kolejowa, Konopnickiej, Leśna, Lipowa, Norwida, Orzeszkowej, Piaskowa, Piastowska, Plater, Przy Wodociągach, Skłodowskiej, Słowiańska, Stroma, Ustronie Leśne, Wiejska, Za Torem, Zwycięstwa

Nadleśnictwo, Wolińska 1, Zalesie, Wicko, Wapnica, Lubin.

 

         Zaleca się, aby właściciel nieruchomości, co najmniej na trzy dni przed ustalonym terminem odbioru odpadu, poinformował pracownika Urzędu Miejskiego – Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, tel. 91 32 75 657, o wystawieniu odpadu.      

 

     Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej  Spółka  z o.o.  przy ul. Szczecińskiej 2  w Kamieniu Pomorskim w związku z przypadającymi dniami wolnymi w roku 2018, podaje planowane daty odbioru odpadów za przypadające dni wolne:

 

  • 01.01.2018 r. ( Nowy Rok )                                - 02.01.2018 r.
  • 02.04.2018 r. ( Poniedziałek Wielkanocny )   - 03.04.2018 r.    
  • 01.05.2018 r. ( Święto Pracy )                           - 02.05.2018 r.     
  • 03.05.2018 r. ( Święto Konstytucji 3 Maja )    - 04.05.2018 r.
  • 31.05.2018 r. ( Boże Ciało )                                - 30.05.2018 r.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u), przy   ul.   Nowomyśliwskiej   86,     prowadzonym     przez Zakład    Ochrony    Środowiska   w   Międzyzdrojach,    od   poniedziałku   do   piątku,   w   godzinach   od   10 – tej   do   18 –  tej  i dodatkowo  od 1 maja br.  w soboty w godzinach od 10 – tej do 14 – tej w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych :

      - szkło,

      - frakcja sucha (papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe), 

       - odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające

         biodegradacji i odpady zielone, 

      - przeterminowane leki i chemikalia,

      - zużyte baterie i akumulatory,

      - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

      - meble i inne odpady wielkogabarytowe,

      - zużyte opony,

      - odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (do 500 kg rocznie

        na pojedynczą nieruchomość).

W PSZOK-u przyjmowane  są również pochodzące z gospodarstw domowych odpady problemowe i niebezpieczne ( np. lampy fluoroscencyjne, pozostałości farb, rozpuszczalników, kwasów, tłuszcze, zużyte oleje).

Wioletta Sosińska

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej