wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

16 mar 2017

 „Młodzież Zapobiega Pożarom”
Eliminacje Gminne - Międzyzdroje, 2017

Celem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Uczestnicy turnieju rywalizują w trzech grupach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych oraz uczniowie szkół pondagimnazjalnych.

Eliminacje odbywają się na szczeblach: środowiskowym, gminnym (miejskim, miejsko-gminnym), powiatowym, wojewódzkim i centralnym.

W dniu 6 marca 2017 roku w Sali Teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach odbyły się eliminacje gminne XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w których udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Gimnazjum, Technikum Hotelarskiego oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

Organizatorem eliminacji był Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Międzyzdrojach oraz Urząd Miejski w Międzyzdrojach.

Jury Turnieju stanowili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim, członkowie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Międzyzdrojach oraz funkcjonariusze zaprzyjaźnionych służb mundurowych (Policja, Straż Miejska).

Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 30 pytań, różniących się trudnością  w zależności od grupy wiekowej uczestników.

Po ocenie testu klasyfikacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Grupa I

  1. Szymon Skorupka                 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzyzdrojach
  2. Bartłomiej Krzemińźniak      – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzyzdrojach
  3. Patryk Jarząbek                    – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzyzdrojach

Grupa II

  1. Joanna Gawina                    – Gimnazjum Nr 1 w Międzyzdrojach         
  2. Paweł Małolepszy                  – Gimnazjum Nr 1 w Międzyzdrojach
  3. Sylwia Bandera                     – Gimnazjum Nr 1 w Międzyzdrojach

Grupa III

  1.  Sebastian Zięcina                 – Technikum Hotelarskie w Międzyzdrojach
  2. Julia Mularczuk                    – I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie
  3. Olga Bagrowska                    – Technikum Hotelarskie w Międzyzdrojach.

 

            Laureaci eliminacji gminnych OTWP są jednocześnie reprezentantami gminy

Międzyzdroje w eliminacjach powiatowych, które odbędą się w dniu 31 marca 2017 roku w Kamieniu Pomorskim.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii turnieju otrzymali nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom turnieju wręczono pamiątkowe dyplomy.

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Międzyzdrojach składa serdeczne podziękowania osobom zaangażowanym w realizację turnieju. Dziękujemy za pomoc finansową oraz organizacyjną, niezbędną do prawidłowego przeprowadzenia Eliminacji Gminnych.

Dziękujemy również opiekunom poszczególnych grup wiekowych za zaangażowanie oraz włożony wysiłek w szkolenie uczestników turnieju.  Szczególne podziękowania składamy osobom, które uatrakcyjniły nasz turniej, przeprowadzając pokaz i szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Życzymy dalszych sukcesów w pracy edukacyjnej i przekazywaniu wiedzy dot. ochrony przeciwpożarowej.

Gratulujemy laureatom, jak również wszystkim uczestnikom międzyzdrojskiego turnieju.

 

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

Marian Kowalewski