wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

14 mar 2017

ORGANIZACJA OBSŁUGI PODATNIKÓW W URZĘDZIE SKARBOWYM W KAMIENIU POMORSKIM

SKŁADAJĄCYCH ROCZNE ZEZNANIA PODATKOWE

Termin składania zeznań podatkowych do 2 maja  2017 r.

1. Punkt przyjmowania zeznań rocznych mieści się w Urzędzie Skarbowym w Kamieniu Pomorskim przy ul. Mieszka I 5b i jest czynny:

 • poniedziałki  od godz. 7:00 do godz. 18:00
 • wtorki, środy, czwartki  i piątki    od godz. 7:00 do godz. 15:00

UWAGA

Punkt przyjmowania zeznań rocznych w Urzędzie Skarbowym będzie dodatkowo czynny:

 • 27 kwietnia ( czwartek )
  od godz. 7:00 do godz. 17:00
 • 28 kwietnia ( piątek)
  od godz. 7:00 do godz. 18:00

Informacje w sprawie zeznań rocznych można uzyskać pod tel. 91 38-21-554, 91 38-20-054 lub 91 38-23-544.

2. Zostaną uruchomione dodatkowe punkty przyjmowania zeznań obsługiwane przez pracowników Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim w siedzibach Urzędów Miast:  od godziny 9:00 do godz. 14:30 w dniach:

 • 27 marca 2017 r. ( poniedziałek ) -  Wolin, Międzyzdroje
 • 24 kwietnia 2017 r. ( poniedziałek )  - Wolin, Międzyzdroje  

3. Zeznanie można również złożyć:

 • przesłać drogą elektroniczną (informacje dotyczące sposobu wypełniania oraz przesyłania zeznań drogą elektroniczną są dostępne  na stronie  www.e-deklaracje.gov.pl)
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • wrzucając do skrzynki na zeznania podatkowe umieszczonej na parterze budynku Urzędu Skarbowego, ul. Mieszka I 5b,

4. Wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z zeznania podatkowego można dokonać:

 • w bankach, w biurze usług płatniczych lub instytucji płatniczych oraz urzędach pocztowych na rachunek Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim NBP O/O Szczecin 84101015990056722223000000

5. Zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającej z zeznania podatkowego następuje w formie wybranej przez podatnika. W celu uniknięcia dodatkowej opłaty za przekaz pocztą oraz przyspieszenia terminu zwrotu nadpłaty Urząd Skarbowy będzie przekazywał nadpłaty na aktualne rachunki bankowe podatników. W tym celu należy wypełnić druk NIP-7 lub ZAP-3. Nie dotyczy to podatników, którzy wcześniej poinformowali Urząd o numerze rachunku bankowego.

6. Formularze zeznań podatkowych można pobrać:

Naczelnik 
Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim