Dziś jest: Sobota 02 sierpnia 2014, imieniny: Gustawa i Alfonsa

facebook

Festiwal Gwiazd

facebook

Obsluga techniczna
ALFA TV

Uwaga konkurs!

30-07-2014

więcej »

Uwaga

03-06-2014

UWAGA,  w sezonie wakacyjnym, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2014r. nastąpi zmiana częstotliwości odbioru odpadów komunalnych

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNLANYCH Z TERENÓW MIEJSKICH I WIEJSKICH GMINY MIĘDZYZDROJE w okresie od 01.07.2014r. do 31.08.2014r.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje § 3 ust. 9 właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić (wystawić) pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych w godzinach rannych, w dniu odbioru tych odpadów (wg harmonogramu odbioru). Pojemniki (worki) muszą być udostępnione (wystawione) dla odbierającego odpady przy wejściu od strony ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości lub poprzez wystawienie pojemnika (worka) przed wejściem na teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich, z zastrzeżeniem, że:
1) wystawione pojemniki (worki) nie mogą być lokalizowane dłużej niż 12 godzin poza terenem nieruchomości przed i po określonym w harmonogramie terminem odbioru odpadów;
2) wystawione pojemniki (worki) nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnym osobom trzecim.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są prowadzić gospodarkę odpadami we własnym zakresie, pojemność i ilość pojemników powinna zostać dostosowana do ich indywidualnych potrzeb, a także wymogów Regulaminu.   

więcej »

Zawiadomienie

31-07-2014


Z A W I A D O M I E N I E

 Informuję, że posiedzenie  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyzdrojach,  odbędzie się 13 sierpnia  2014  roku (środa) o godz. 13.00  w biurze Rady Miejskiej, pok. Nr 14  Urzędu Miejskiego, ul. Książąt Pomorskich 5.

 

więcej »

Uwaga

31-07-2014
Burmistrz   Międzyzdrojów INFORMUJE !        Działając  na  podstawie § 2 ust.1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w  sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu i właściwościach ...

więcej »

Biegi śniadaniowe

30-07-2014

więcej »

Zapraszamy

30-07-2014

więcej »

NOWE ELEMENTY INFRASTRUKTURY W MIĘDZYZDROJACH

28-07-2014

 W lipcu pracownicy Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach zainstalowali na terenie miasta i gminy znaki drogowe wskazujące atrakcje turystyczne i miejsca użyteczności publicznej. Pomysłodawcą oznakowania takich miejsc jest radny Piotr Nogala. Pomysł ten spotkał się z  pełnym poparciem Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych oraz całej Rady Miejskiej. Koszt wykonania projektu zmiany organizacji ruchu drogowego oraz montaż znaków wyniósł 22 145 zł. Oznakowanie tych miejsc ułatwi poruszanie się po mieście turystom odwiedzającym nasze miasto. Pracownicy ZOŚ zainstalowali także na terenie miasta i gminy 10 nowych tablic ogłoszeń, pozostałe tablice zostały odnowione. Prosimy o wykorzystywanie tych udostępnionych nośników i umieszczanie na nich  plakatów i ogłoszeń, a nie jak to się często zdarza drzew. Dbajmy wszyscy o wygląd naszego miasta.

więcej »

SZLAK ŚW. JAKUBA - INFORMACJA DLA KWATERODAWCÓW I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH

25-07-2014

 Od 2013 roku na terenie Województwa Zachodniopomorskiego został wytyczony i udostępniony dla turystów i pielgrzymów Szlak Św. Jakuba. Żółte muszle oznaczające szlak pojawiły na drzewach i znakach drogowych także na terenie Międzyzdrojów. Szlak wytyczony został przez teren gminy, Woliński Park Narodowy, tereny Nadleśnictwa Międzyzdroje. Do naszej gminy szlak prowadzi z Wolina przez Płocin, Karnocice, Lubin, Wicko, Zalesie i liczy 24,5 km. Natomiast kolejny etap ma swój początek przy węźle szlaków przy siedzibie WPN, prowadzi z Międzyzdrojów przez Przytór, Ognicę, Warszów, do przeprawy promowej w Świnoujściu i liczy 20,5km.
Szlaki Jakubowe to istniejąca od ponad tysiąca lat i największa europejska sieć szlaków, które w średniowieczu pokrywały prawie całą Europę prowadząc do najdalej na zachód wysuniętego zakątka Europy - Santiago de Compostela w Hiszpanii. W mieście tym znajduje się katedra, miejsce spoczynku św. Jakuba Większego zwanego też Starszym, pierwszego z 12 apostołów, który zginął śmiercią męczeńską. Kult św. Jakuba trwa od wieków, w Kościele Zachodu Jakub Starszy jest patronem Hiszpanii, Portugalii oraz opiekunem pielgrzymów.
 

więcej »

TRWA FESTIWAL SIŁY, SPRAWNOŚCI I URODY

25-07-2014

Na skwerze rekreacyjnym przy Alei Gwiazd rozpoczęły się zmagania siłaczy. W czwartek odbyły się zawody w podciąganiu na drążku oraz wyciskanie odważnika. Impreza zaplanowana jest do niedzieli 27 lipca.
Codziennie już od godz. 11:00 czynna jest „siłownia festiwalowa” a  od godz. 17:00 w „letniej szkółce bokserskiej”, można nauczyć się kilku zawodowych ciosów bokserskich, zajęcia prowadzi były mieszkaniec Międzyzdrojów Piotr Jurczyk.

więcej »

Nabór kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej

24-07-2014

Nabór kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, działając jako Partner projektu  Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu”,  realizowanego pod hasłem POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS (PCRS), wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w ramach Działania 8.3 Programu Innowacyjna Gospodarka, ogłasza nabór kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej - wolontariuszy, którzy w lokalnych środowiskach prowadzić będą – w ramach projektu PCRS i zgodnie z jego założeniami - zajęcia wprowadzające pokolenie osób w wieku 50+ w świat Internetu, usług cyfrowych i komputera.
Kandydaci wezmą udział w szkoleniu, którego ukończenie jest pierwszym warunkiem uzyskania certyfikatu Latarnika Polski Cyfrowej. Po uzyskaniu certyfikatu 200 nowych osób reprezentujących gminy, w których zdiagnozowano największe zapotrzebowania na działania aktywizujące cyfrowo pokolenie 50+, w tym gminy nie objęte dotąd działaniami Latarników, będzie miało za zadanie rozpocząć działania w swoich środowiskach lokalnych.
Organizatorzy projektu PCRS poszukują osób, które:
• znają podstawy obsługi komputera, Internetu oraz narzędzi i usług cyfrowych
• są otwarte, tolerancyjne oraz świadome specyfiki i trudności pracy z osobami dorosłymi
• są gotowe do pracy na rzecz lokalnego środowiska w formule wolontariatu – bez wynagrodzenia
• deklarują gotowość współtworzenia ruchu Latarników Polski Cyfrowej, akceptując jego wartości oraz zasady i metody działania.
 

więcej »

« poprzednie  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 160   następne »