Dziś jest: Czwartek 28 sierpnia 2014, imieniny: Augustyna i Patrycji

facebook

Festiwal Gwiazd

facebook

Obsluga techniczna
ALFA TV

ZAPRASZAMY NA PIKNIK RODZINNY W MIĘDZYZDROJACH!

27-08-2014

     

Do pobrania: program pikniku, regulamin konkursu kulinarnegoplakat, list

więcej »

Uwaga konkurs!

30-07-2014

więcej »

Uwaga

03-06-2014

UWAGA,  w sezonie wakacyjnym, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2014r. nastąpi zmiana częstotliwości odbioru odpadów komunalnych

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNLANYCH Z TERENÓW MIEJSKICH I WIEJSKICH GMINY MIĘDZYZDROJE w okresie od 01.07.2014r. do 31.08.2014r.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje § 3 ust. 9 właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić (wystawić) pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych w godzinach rannych, w dniu odbioru tych odpadów (wg harmonogramu odbioru). Pojemniki (worki) muszą być udostępnione (wystawione) dla odbierającego odpady przy wejściu od strony ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości lub poprzez wystawienie pojemnika (worka) przed wejściem na teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich, z zastrzeżeniem, że:
1) wystawione pojemniki (worki) nie mogą być lokalizowane dłużej niż 12 godzin poza terenem nieruchomości przed i po określonym w harmonogramie terminem odbioru odpadów;
2) wystawione pojemniki (worki) nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnym osobom trzecim.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są prowadzić gospodarkę odpadami we własnym zakresie, pojemność i ilość pojemników powinna zostać dostosowana do ich indywidualnych potrzeb, a także wymogów Regulaminu.   

więcej »

Koncert w ramach XV Czwartków Organowych 28.08.2014 r.

26-08-2014

Prof.Andrzej CHOROSIŃSKI – ur.w 1949 r. w Warszawie. Ukończył studia w Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie organów prof.F.Rączkowskiego i w klasie kompozycji prof.T.Paciorkiewicza. W 1972 r. uczestniczył w kursie mistrzowskim u prof.Floor Peetersa w Belgii. Jest laureatem wielu konkursów organowych m.in. I nagrody Międzynarodowego Konkursu Improwizacji Organowej w RFN i wyróżnienia w Konkursie Bachowskim w Belgii. Koncertuje niemal we wszystkich krajach Europy oraz obu Ameryk, a także w Korei Południowej i w Japonii. Jest profesorem klasy organów w Akademii Muzycznej w Warsza- wie. Prowadzi także kursy mistrzowskie w kraju i za granicą.
 

więcej »

Karta Dużej Rodziny

25-08-2014

Karta Dużej Rodziny
 
     Urząd Gminy Międzyzdroje informuje, że począwszy od dnia 16 czerwca 2014 r. przyjmowane będą wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Uprawnione do otrzymania Karty są rodziny wielodzietne. Poprzez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.  

więcej »

Międzynarodowy Turniej Weteranów 2014

25-08-2014


 

INFORMACJE O MISTRZOSTWACH

więcej »

ZAWIADOMIENIE

21-08-2014

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 26 sierpnia 2014 r.  (wtorek) o godz. 10.00  w  Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach, ul. Książąt Pomorskich 5 - biuro Rady Miejskiej,  pok. Nr 14, Urzędu Miejskiego, ul. Książąt Pomorskich 5, odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Międzyzdrojach.

więcej »

ZAWIADOMIENIE

21-08-2014

Z A W I A D O M I E N I E

Dnia  25 sierpnia  2014 r. (poniedziałek) o godz. 10.00  w Urzędzie Miejskim, ul Książąt Pomorskich 5, pok. Nr 14, odbędzie się  posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Międzyzdrojach.

więcej »

ZAWIADOMIENIE

21-08-2014

Z A W I A D O M I E N I E
 

Działając na podstawie  art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym
(Dz.U.2013.594, 645, 1318, z 2014. 379) zawiadamiam, że zwołuję  LVII Sesję Rady Miejskiej  w Międzyzdrojach, która  odbędzie się:

28  sierpnia  2014 r.  o godz. 10 .00

Miejsce obrad – Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach,
ul. Książąt Pomorskich 5

więcej »

Dofinansowania dla Biblioteki w Międzyzdrojach

20-08-2014
Biblioteka w Międzyzdrojach otrzymała dofinansowanie w ramach projektu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych -  Priorytet 2” (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów). 28 maja 2014 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy...

więcej »

« poprzednie  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 163   następne »